Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate

Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate

Simplifies cơ bản nhiệm vụ của tạo ra, gỡ lỗi và chúng tôi đang ứng dụng
Người dùng đánh giá
4.5  (30 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.6
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate cung cấp một thâm nhập môi trường của công cụ và phục vụ sở hạ tầng đó simplifies cả ứng dụng quá trình phát triển. Giao việc kết quả bằng tư, đoán xem, customizable processes và tăng trong suốt và traceability khắp lifecycle với chi tiết analytics. rnMicrosoft Visual Studio 2010 Ultimate - có năng lực, mạnh mẽ và thông minh công cụ giúp anh dễ dàng tạo mới giải pháp hay enhancing tồn tại chương giải phóng trí sáng tạo bằng quyền lực prototyping etc.
Dù tạo mới giải pháp hay enhancing tồn tại chương giải phóng trí sáng tạo bằng quyền lực prototyping, kiến trúc và phát triển công cụ mà để mang tầm nhìn để sống nhắm vào một ngày càng gia tăng số platforms và công nghệ bao gồm cả đám mây và song song computing.
Nhận ra tăng đội doanh số bằng cách sử dụng cấp cao sự hợp tác tính năng và dùng thâm nhập thử nghiệm và gỡ lỗi cụ để tìm và sửa chữa những con bọ nhanh và rất dễ tạo ra chất lượng cao giải pháp trong khi lái xe xuống cái giá của giải pháp hoàn hảo.
Yêu cầu:
- Windows XP (x86) với Service Pack 3 - tất cả xuất bản ngoại trừ Starter Edition
- Windows Vista (x86 & x64) với Service Pack 2 - tất cả xuất bản ngoại trừ Starter Edition
- Windows 7 (x86 và x64)
- Windows Server 2003 (x86 & x64) với Service Pack 2 - tất cả xuất bản
- Windows Server 2003 R2 (x86 và x64) - tất cả xuất bản
- Windows Server 2008 (x86 và x64) với Service Pack 2 - tất cả xuất bản
- Windows Server 2008 R2 (x64) - tất cả xuất bản
- 32-Chút (x86)
- 64-Chút (x64) (WOW)
- Máy tính với một 1.6GHz hay nhanh bộ vi xử lý
- 1024 MB RAM (1.5 GB nếu chạy trên một ảo)
- 3 GB của sẵn sàng khó-trên đĩa
- 5400 RPM ổ cứng
- DirectX 9 khả năng video thẻ trốn chạy 1024 x 768 hay cấp độ phân giải bày
NOTE:
Phiên tòa thời gian dài cả 30 ngày với những chọn lựa ghi phần mềm cho thêm 60 ngày.
Thông tin được cập nhật vào: